En SJM publicamos informes periódicos cos que pretendemos analizar realidades vinculadas á mobilidade humana.

Estes traballos de incidencia pública e reflexión teñen relación cos principais temas estratéxicos nos que o SJM traballa, sempre desde unha perspectiva de acompañamento, servizo e defensa dos dereitos das persoas migrantes.

Os nosos informes abordan cuestións relevantes en canto á xestión dos movementos migratorios e á realidade da mobilidade humana a nivel estatal e global, nas que pretendemos influír na axenda e na opinión pública. Traballamos para acadar unha transformación social, cultural e política que desemboque nunha garantía plena dos dereitos humanos daquelas persoas que se ven forzadas a abandonaren os seus países na busca dunha vida mellor.

Informe Fronteira Sur 2020

Categorías: Fronteira Sur