Nalgunhas das entidades de SJM realízanse unha serie de actividades encamiñadas ó achegamento da realidade local ás diversas culturas das persoas migrantes que cohabitan nos ámbitos locais onde opera a nosa rede. Estas iniciativas son espazos de diálogo intercultural e interreligioso que constrúen pontes de comunicación e entendemento.

Trabállanse con talleres, charlas, actividades formativas, visitas escolares, para:

Fomentar a empatía entre diversas culturas.

Promover actitudes abertas e respectuosas.

Crear espazos de coñecemento e intercambio.

Romper prexuízos e barreiras que imposibilitan unha convivencia harmoniosa.