SJM envía unha carta o Interior expresando nosa preocupación pola xestión e situación no CIE

As primeiras persoas internadas tras retomar a actividade tiveron destinos diferentes ao cumprir o prazo máximo de estancia de 60 días: as persoas nos CIE de Barcelona e Madrid foron repatriadas o seu país de orixe, mentres que as de Murcia foron postas en liberdade.

Os CIE continúan sen cumprir coas condicións adecuadas para evitar contaxios e garantir a saúde e dereitos das persoas internadas e traballadores.
Madrid, 4 de decembro de 2020. O Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) expresa mediante unha carta enviada ao Ministerio do Interior da profunda preocupación e desconformidade coa xestión adoptada no ámbito e funcionamento dos Centros de Internamento de Estranxeiros (CIE). Tras levar meses en activo, os CIE continúan sen ter un protocolo de actuación que establezan medidas comúns nos distintos centros para garantir a seguridade, saúde e dereitos das persoas internadas e traballadores fronte ao COVID19, tal e como sucedeu en marzo. As graves deficiencias nos procesos e nos servicios básicos supoñen un trato cruel e inhumano ás persoas privadas de liberdade. De feito, SJM ven sendo testemuña de traslados indirectos aos CIE peninsulares de persoas chegadas a Canarias dentro dos dous derradeiros meses.

Nestes días alcanzouse o período máximo de internamento das primeiras persoas que foron internadas nos CIE da península, todas de orixe alxerina. SJM foi testemuña de como esta medida afecta arbitrariamente de forma distinta ás persoas privadas de liberdade nun CIE. Aqueles que estaban en Murcia foron postos en liberdade, poñendo de manifesto o uso irresponsable e desproporcionado desta medida tan restritiva de internamento, decidida por criterios políticos sen ter clara a dispoñibilidade dos países de orixe para readmitir aos seus nacionais. Con todo, aqueles que estiveron nos centros de Barcelona e Madrid, foron finalmente levados a Alxeria xusto antes de alcanzar os 60 días máximos de internamento. Unha repatriación que se produciu en ambos os casos de madrugada e sen a notificación previa, vulnerando os dereitos das persoas afectadas e desposuíndoas de toda dignidade e respecto.

Na recente publicación do anexo ao último informe anual de SJM sobre os CIE, denunciábase o incumprimento polo Ministerio do Interior do seu deber legal de transparencia, proporcionando os datos fora do prazo legal establecido e denegando inxustificadamente o acceso a parte da información solicitada, a pesar da reclamación do Consello de Transparencia e Bo Goberno (CTBG) ante unha queixa de SJM. A día da data, mantense o incumprimento, a pesar de devandito apercibimento e do interese lexítimo das organizacións defensoras de DD. HH. Tal e como se sinalaba neste informe, o goberno mira cara a outro lado na xestión dos fluxos migratorios, sen dar unha resposta humanitaria de calidade.