Xornada Mundial do Migrante e Refuxiado 2021. Cara a un ‘Nós’ cada vez máis grande.

O vindeiro domingo 26 de setembro celébrase, como cada ano, a Xornada  Mundial do  Migrante e Refuxiado, co obxectivo de sensibilizar á sociedade sobre  os desafíos constantes que sofren os  migrantes e refuxiados no mundo, persoas en situación de vulnerabilidade que buscan unha vida digna noutros lugares. 

É importante non esquecer o alcance tan catastrófico que tivo a pandemia en todos os recunchos do mundo, cun maior impacto nas persoas máis vulnerables da sociedade, cuxos dereitos humanos quedaron ao carón. Por iso, o Papa Francisco explica que “se coñecemos a súa historia, poderemos comprendelos” e, deste xeito, loitar e velar polos dereitos de cada persoa, entendendo que miles de vidas que vense obrigadas a deixalo todo atrás non han de quedar desamparadas. 

A (JMMR) Xornada Mundial do Migrante e Refuxiado avoga por unha concienciación social que deixe ao carón, citando ao Santo Pai, “o noso medo dos outros, dos descoñecidos, dos marxinados, dos forasteiros que chaman á nosa porta en busca de protección, seguridade e un futuro mellor”, enxalzando a nosa humanidade, sen diferenciar unha vida pola súa condición social ou humana. 

Persoas sen igualdade de oportunidades, destinadas a fuxir dos seus fogares, familias enteiras marxinadas buscando un lugar onde sentirse seguras. É unha realidade innegable que hai que combater e, por iso, a  JMMR apoia e  intercede polos seus dereitos de maneira que podamos construír un “Nós” universal nunha sociedade que entenda que todas as vidas son valiosas.

Para máis información sobre a  JMMR, accede aquí.

# SoloConUnaOportunidad: pola reforma do Regulamento de Estranxeiría para a integración de mozas que migran sós

A reforma do Regulamento de Estranxeiría proposta polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, e aínda pendente de aprobación polo Goberno, supoñería unha aposta por mellorar a vida de moitos mozos que chegaron sós ao noso país e aínda viven connosco.  Desde SJM lanzamos a campaña #SoloConUnaOportunidad: unha forma de visibilizar o impacto que esta decisión política tería na vida de miles de mozos migrantes. Actualmente, persoas como Mohammed ven paralizada a súa traxectoria vital, xa que deben renovar os seus papeis cumprindo requisitos económicos pensados para poboación con alto poder adquisitivo. Con esta reforma, estes mozos poderían obter un réxime de permisos de residencia axustados á súa realidade. Unha medida que supoñería maior estabilidade na situación administrativa de Mohamed, para poder centrarse exclusivamente no seu curso de xardinería e nas súas futuras oportunidades laborais.

             Ademais do desafío que supón migrar sendo menor de idade, sen compañía e sen redes de apoio, os e as menores non acompañados que chegan ao noso país enfróntanse a unha regulación de estranxeiría que non se axusta á súa realidade vital e que esixe requisitos de difícil alcance para continuar tendo unha autorización de residencia unha vez son maiores de idade. Ante estas dificultades, o Ministerio publicou o pasado mes de marzo un borrador de proposta de modificación dos artigos do Regulamento de Estranxeiría que regulan o réxime dos e das menores non acompañados, así como daqueles mozos que acceden á vida adulta tras estar tutelados por unha administración. Este borrador someterase a debate para a súa aprobación no seo do Goberno de España no futuro inmediato. Da vontade política depende esta decisión coa que miles de persoas poderían optar a ter un futuro digno na nosa sociedade.

            Que novidades incluiría esta reforma?

            Consulta nesta táboa os principais cambios que se propoñen:

            Coa campaña #SoloConUnaOportunidad, mozos como Mohammed, que forman parte dalgúns dos recursos de acompañamento da rede SJM con este colectivo, contan os seus plans de futuro que neste momento seguen paralizados á espera dunha oportunidade que lles permita participar plenamente na sociedade e ter un proxecto vital máis estable.

            Esta campaña enmárcase dentro do traballo conxunto dun grupo de organizacións de sociedade civil en defensa dos dereitos da infancia migrante.

Proposta para Reforma do Regulamento de Estranxeiría que garante inclusión de nenos, nenas, mozos e mozas migrantes non acompañados.

ENTIDADES E PROFESIONAIS DE INFANCIA E MIGRACIÓN PROPOÑEN UNHA MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE EXTRANXEIRÍA QUE GARANTE O DEREITO PARA DOCUMENTARSE DOS NENOS E NENAS QUE CHEGAN SÓS A ESPAÑA.

Estas propostas, realizadas no marco do trámite de consulta pública aberto polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións a principios de febreiro, teñen como único fin facilitar a tódoslos nenos e nenas a súa transición á vida adulta.

A proposta de modificación que expoñen os profesionais e entidades expertas teñen como obxectivo garantir a plena e efectiva integración na sociedade española destes nenos, nenas, mozos e mozaas, de acordo coa lexislación nacional e internacional que garante a protección dos Dereitos Humanos, e, en especial, os Dereitos da infancia.

O documento presentado céntrase nos artigos relativos á identificación, documentación, tramitación e renovación das autorizacións de residencia e traballo dos nenos, nenas e adolescentes que chegaron sós a España e que estiveron baixo a garda e/ou tutela das entidades públicas de protección das Cidades e Comunidades Autónomas. Seguindo a liña das recomendacións do Defensor do Pobo xa aceptadas polo Ministerio, exponse a necesidade dunha modificación exhaustiva dos artigos 196, 197 e 198, e, dando un paso máis, propóñense modificacións dos artigos 148, 190 e 211 do mesmo texto regulamentario.

Ademais, inclúense varias Disposicións Transitorias para a aplicación retroactiva do Regulamento, co obxectivo de documentar a todos os mozos e mozas que, aínda que foron menores de idade desde o 1 de xaneiro de 2018 ata a actualidade, non accederon á súa documentación a pesar de ter dereito a iso, o que lles sitúa en situación de exclusión social.

O Regulamento actual multiplica trámites administrativos, dilúe responsabilidades entre as distintas administracións e non proporciona respostas áxiles e eficaces ás necesidades reais destes nenos e nenas. A falta de autorización de traballo automática para os mozos e os mozas migrantes en idade laboral, as esixencias ao sector empresarial e aos mozos e mozas para a tramitación da súa autorización de traballo e posterior contratación, a vixencia de tan só un ano das tarxetas de residencia dos menores tutelados e os obstáculos para a súa renovación, as dificultades na obtención das cédulas de inscrición e a disparidade de criterios a nivel provincial para a súa tramitación e o non recoñecemento da validez dos documentos de identidade dos nenos e nenas expedidos polas Autoridades dos seus países de orixe, son algunhas das cuestións que abocaron á infancia e mocidade á máis absoluta indefensión.

CONSULTA AQUÍ LA NOTA DE PRENSA CON TODAS LAS PROPUESTAS Descarga

CONSULTA AQUÍ EL DOCUMENTO COMPLETO DE PROPUESTAS DE REFORMA RLOEX Descarga

O SJM renova a súa imaxe corporativa

O Servizo Xesuíta a Migrantes – España (SJM) renova a súa imaxe corporativa para seguir consolidando o seu traballo de acompañamento, servizo e defensa ás persoas migrantes e refuxiadas. Hai máis de 10 anos o SJM naceu como unha rede que aglutina ás organizacións sociais xesuítas que traballan en diversas cidades acompañando á poboación migrante. Nos últimos tempos, a rede foise consolidando en máis espazos da xeografía española. Este cambio que afronta agora a entidade responde á misión e visión que nos acompañou desde as nosas raíces: a necesidade de responder os cambios sociais e a convicción de que a mobilidade e a adaptación é unha calidade e unha condición intrínseca de todos os seres humanos.

Esta renovación de imaxe e da páxina web supón unha aposta actualizada que nos axuda a comunicar quen somos no noso contexto actual. O novo logo responde a unha figura simplificada, moderna e estilizada, cunha cor coherente co do Sector Social da Compañía de Jesús, ao cal pertence SJM. A tipografía suave simboliza a proximidade e a calidez coa que o persoal profesional e voluntariado desempeñan o seu labor diario.

O ‘m’ de migrantes representa a nosa esencia principal: a parte superior representa unha ponte de achegamento a outras culturas e relixións, onde a diversidade é riqueza e a discriminación non ten lugar. A parte inferior está formada por tres brazos que responden as tres palabras que configuran o lema da organización irmá do SJM, o Servizo Xesuíta a Refuxiados (JRS): acompañar, servir e defender.


SJM é unha rede de entidades que traballan pola defensa dos dereitos das persoas migrantes e o seu pleno acceso á cidadanía, presentes en 10 cidades do territorio: Barcelona (Migra Studium), Bilbao (Fundación Ellacuría), Burgos (Atalaia Intercultural), Madrid (Pobos Unidos-Pai Rubio), San Sebastián (Asoc. Loiolaetxea), Sevilla (Asoc. Claver), Tudela (Centro Lasa), Valencia ( SJM Valencia), Valladolid (Rede Íncola), ademais dunha oficina técnica en Madrid e outra de atención en Melilla.

O Sector Social dos Xesuítas súmase ás denuncias cidadás pola falta de asistencia xurídica e de información sobre dereitos das persoas migrantes que chegan a Canarias

Son varias as organizacións que denuncian a falta de asistencia letrada e de interpretación nos primeiros labores de identificación das persoas migrantes que leva a cabo a Policía nas illas Canarias, incluído o Ilustre Colexio de Avogados das Palmas. Deste xeito, as persoas vense privadas dunha garantía prevista pola lei. Descoñecendo o marco legal, non é doado que poidan expresar as súas necesidades de protección. Con anterioridade, numerosas entidades denunciaron as pésimas condicións de acollida ás persoas migrantes que chegan a Canarias, teñan ou non perfil de protección internacional: entre elas, a Rede Migrantes con Dereitos, na que se integra o Sector Social da Compañía de Jesús. 

O Sector Social, que forma parte do XRS (Servizo Xesuíta a Refuxiados) e con experiencia en fronteira sur a través de SXM; nos países de orixe e tránsito con Alboan e Entreculturas; e con infancia e mocidade mediante a rede Vimbia, mantén un contacto estreito cos secretariados diocesanos de migracións, con outras entidades e con algúns xornalistas que cobren a situación, apoiando o seu traballo e as súas reivindicacións. Través destas vías, está en contacto con algúns migrantes malianos con claro perfil de asilo a través da protección subsidiaria que temen que se lles devolva sen poder solicitar protección internacional. Explican que ao día seguinte de chegar a policía entregoulles un documento. Un tradutor limitouse a asegurarlles que ese papel non implicaba necesariamente que fosen devolvelos. Pero ningún avogado explicoulles os seus dereitos nin como solicitar a protección internacional. Tampouco lles deron o nome dos seus avogados e intérpretes, polo que non poden manter o contacto. Pasados dous meses, están confinados nun hotel, pasando a corentena, sen que ninguén lles asesorara sobre os seus dereitos nin dando pasos para solicitar protección. E temen que a Policía os devolva a Mali, un país en conflito armado, sequera vía Mauritania.

Máis de 58.000 persoas acompañadas pola rede SJM no 2019

O Servizo Xesuíta a Migrantes (SXM) presenta a súa Memoria Anual 2019, nun ano no que se consolidou o labor de acompañamento, servizo e defensa das persoas migrantes e refuxiadas, e o seu pleno acceso á cidadanía. Un total de 58.965 persoas foron acompañadas no 2019 polas obras que forman parte da rede nas distintas liñas de traballo.

No eido da Inclusión, que ten por obxectivo facilitar ferramentas de integración á poboación migrante nas cidades nas que traballamos, casi 40.000 persoas foron acompañadas en atención xurídica, laboral e psico-social individualizada; primeira acollida e orientación básica; e en proxectos de empleabilidade e formación.

A oficina de Frontera Sur en Melilla, na que se ofrece asesoramento xurídico xunto ó labor de observación de dereitos humanos, foron atendidas 530 persoas de 21 nacionalidades distintas o pasado ano; ademáis de 130 accións legáis levadas a cabo ante distintas autoridades e institucións.

En Hospitalidade, a liña de acollida a persoas migrantes forzosas especialmente vulnerables, 460 persoas foron acollidas residencialmente en máis de 70 iniciativas solidarias tanto de grupos laicos, rede de familias, como comunidades relixiosas. O proxecto de Patrocinio Comunitario no País Vasco foi o feito máis innovador do ano. 53 das persoas acollidas eran mulleres que formaron parte de proxectos específicos de xénero, así como moitas das persoas acollidas eran mozos e mozas non acompañados.

Outra das liñas de traballo é a presenza nos CIE (Centros de Internamento de Extranxeiros) onde un grupo de persoas voluntarias e técnicas visitan aos internos en cinco lugares diferentes do territorio. En 2019, ademáis de presentar o noveno informe anual, realizáronse 1.462 visitas a 793 persoas; e se levaron a cabo 61 accións legáis co fin de mellorar as condicións de internamento e traballar polo fin destes inhumanos centros.

Un forte pulo experimentó a liña de Diálogo Interrelixioso, coa consolidación de tres espazos de sensibilización sobre a diversidade de crenzas, polos que pasaron case 7.000 persoas (a maioría alumnado de centros educativos) e o inzamento de numerosas actividades de intercambio cultural, nas que participaron máis de 1.600 persoas.  

A liña estratéxica de Muller Migrante e Traballo do Fogar continuou co apoio a case 5.000 mulleres, sobre todo no terreo laboral e formativo. A tarefa centrouse no fortalecemento das súas liñas de defensa de dereitos en espazos de traballo do fogar e coidados e de sensibilización hacia a opinión pública, así como incidencia coas autoridades políticas. No eido de Cidadanía e Participación tiveron lugar numerosas iniciativas novedosas e innovadoras para fortaleceren lazos comunitarios nos barrios e impulsaren a autonomía e a voz propia das persoas migrantes. 420 persoas pasaron por espazos de participación cidadaá e unhas 1.500 por iniciativas de ocio e lecer.

O SXM agradece de forma sincera e agarimosa a todas as persoas que fan posible este labor que ten por obxectivo acadar a xustiza social e obter unha maior inclusión e igualdade para as persoas migrantes: mais de 1.200 persoas voluntarias e case que 70 membros dos equipos técnicos e directivos que forman o grupo humano que impulsa o traballo do SXM.