Que é o Patrocinio Comunitario?

O proxecto de Patrocinio Comunitario de Refuxiados consiste nunha iniciativa de Hospitalidade e acompañamento por parte da sociedade civil ás persoas refuxiadas que chegan ao noso país en situación de vulnerabilidade, de maneira que exista unha integración real e segura no lugar de chegada. Este acompañamento busca implicar á comunidade local para que sexa parte do proceso, que vexa e tome conciencia da urxencia e necesidades das persoas refuxiadas para alcanzar unha vida digna e, en común, busque solucións efectivas. Desta maneira créase unha actitude de «familia» entre os recentemente chegados, a sociedade civil e as administracións públicas. 

Esta iniciativa está impulsada polo ACNUR (Alto Comisionado de Nacións Unidas para Refuxiados) en estreita colaboración con, por unha banda, os Gobernos Centrais (Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións) e Autonómicos; e doutra banda, as organizacións sociais (Cáritas Diocesanas, A Compañía de Xesús e o Servizo Xesuíta a Migrantes) e a comunidade local. 

Unha das grandes fortalezas deste proxecto é que se trata dunha solución duradeira de inclusión, acorde cos compromisos adoptados no Pacto Mundial Sobre Refuxiados, onde a comunidade implícase directamente co labor de acollida e integración dos refuxiados, acompañando e apoiando os procesos de integración e participación das persoas refuxiadas na comunidade, actuando como a rede básica de soporte e acompañamento e atendendo en conxunto de necesidades materiais, afectivas e persoais. Ademais, o programa complementa os programas estatais de recalentamiento e recalentamiento de refuxiados, e reforza a inclusión e cohesión social, implicando ás autoridades e á sociedade civil. 

A proposta de integración consiste na acollida durante un período de entre 18 e 24 meses de familias en condicións de extrema vulnerabilidade. Así, grazas ao Patrocinio Comunitario e os seus voluntarios, á parte da integración na sociedade e a oportunidade dunha nova vida digna, garántese ás familias acollidas o dereito a protección internacional. Ata o de agora, impulsáronse en alianza entre ACNUR e as administracións públicas do Goberno, tanto central como autonómico, desde finais de 2019 tres proxectos en tres rexións diferentes. 

No País Vasco iniciouse cun proxecto piloto de acollida de 29 persoas desde Xordania identificadas polos seus equipos como casos especialmente vulnerables. Estas familias sirias son acompañadas en diferentes municipios do País Vasco mediante un convenio de colaboración con Cáritas Diocesana de Bilbao, Cáritas Diocesana de San Sebastián, Cáritas Diocesana de Vitoria e a Fundación Social Ignacio Ellacuría, coa intención de que poida replicarse noutras Comunidades Autónomas de España. 

Na Comunidade Valenciana, a Generalitat puxo en marcha o proxecto de Patrocinio Comunitario desde outubro de 2020, co apoio social de SJM Valencia e as comunidades locais da capital valenciana e o municipio de Alaquás. En Tudela, o Centro Pai Lasa e a Fundación Civil San Francisco Javier participan no proxecto ‘Somos’ xunto ao Goberno de Navarra, a Dirección Xeral de Políticas Migratorias e o Concello de Tudela. Con esta iniciativa acóllese a dúas familias sirias na cidade.