Al SJM publiquem informes periòdics amb què volem analitzar realitats vinculades a la mobilitat humana.

Aquests treballs d’incidència pública i reflexió tenen relació amb els principals temes estratègics amb què tracta habitualment el SJM, sempre des d’una perspectiva d’acompanyament, servei i defensa dels drets de les persones migrants.

Els nostres informes aborden qüestions rellevants pel que fa a la gestió dels moviments migratoris i la realitat de la mobilitat humana a escala estatal i global, en què pretenem influir en l’agenda i l’opinió pública. Treballem per aconseguir una transformació social, cultural i política que tingui com a resultat una garantia plena dels drets humans d’aquelles persones que es veuen forçades a abandonar els seus països cercant una vida millor.

Informe CIE 2021. ‘Territori Hostil’

Categories: CIE

Informe CIE 2020: ‘Raó jurídica i desraó política’

Categories: CIE

Informe Frontera Sud 2020

Categories: Frontera Sud

Informe CIE 2019

Categories: CIE