El programa d’Hospitalitat promou una cultura de solidaritat i inclusió de les persones migrants i refugiades activant xarxes ciutadanes

Per desenvolupar iniciatives d’acollida i acompanyament comunitari que proporcionin solucions estables i duradores d’acollida i integració. Entre les diverses experiències d’acollida destaquem les xarxes de famílies acollidores, comunitats de sostre laiques o religioses, o comunitats de patrocini comunitari per a l’acollida.

El programa busca acompanyar la integritat de la persona, responent a les diverses dimensions per aconseguir una inclusió plena: residencial, legal i administrativa, d’oci i sanitària, d’aprenentatge de l’idioma i les competències bàsiques, de formació i treball, econòmica, participativa i relacional, i reconciliació, apoderament i ciutadania.