El SJM manté una línia de treball a la frontera sud espanyola amb una oficina a Melilla, on:

  • Oferim serveis d’escolta, acompanyament legal, protecció i defensa dels drets a les persones migrants i refugiades en trànsit.
  • Coordinem la tasca d’observació de Drets Humans en tots dos costats de la frontera amb la Delegació Diocesana de Migracions a Nador.
  • Fem accions de litigi estratègic, amb especial rellevància en el casos de llibertat de moviment per a sol·licitants d’asil.
  • Organitzem xerrades d’orientació i identificació i tallers de formació per a altres entitats.

Des de 2019 el SJM ha ampliat la seva tasca d’observació de Drets Humans a la frontera mitjançant actuacions pròpies en esdeveniments rellevants:

Prenem el testimoni de persones que han patit devolucions sumàries (les anomenades «en calent»).

Estem presents en desembarcaments després dels rescat de pasteres.

Donem assistència lletrada en situacions de crisi, com ara en casos de salts de tanca.

Documents

Informe Frontera Sud 2020

Categories: Frontera Sud