Al SJM promovem el reconeixement i la dignitat de la feina de la llar i les cures

Acompanyem les dones treballadores per defensar els seus drets i posar fi a la doble discriminació que pateixen. Busquem la igualtat de les dones que treballen en aquest sector mitjançant espais de trobada, tallers en drets laborals, dinàmiques d’apoderament i formació, i orientació i intermediació laboral i jurídica, sempre amb la perspectiva del treball en xarxa.

Durant els anys d’acompanyament a dones i col·lectius que treballen en feines de la llar i les cures hem constatat una greu vulneració dels drets fonamentals de les dones migrants. Darrere d’aquestes situacions hi ha una problemàtica social més fonda, basada en subestimar les tasques de la llar i les cures i en considerar-les exclusivament pròpies de dones.