En algunes de les entitats del SJM es fan un seguit d’activitats encaminades a apropar la realitat local amb les diverses cultures de les persones migrants que cohabiten en els àmbits locals on opera la nostra xarxa. Aquestes iniciatives són espai de diàleg intercultural i interreligiós que construeixen ponts de comunicació i entesa.

Es treballa amb tallers, xerrades, activitats formatives, visites escolars, per:

Fomentar l’empatia entre diverses cultures.

Promoure actituds obertes i respectuoses.

Crear espais de coneixement i intercanvi.

Trencar prejudicis i barreres que impossibiliten una convivència harmoniosa.