Des del SJM generem comunicats i posicionaments en què definim la nostra posició respecte de determinats temes d’abast nacional i internacional, amb la finalitat d’influir en l’agenda política i social, sempre perseguint en la defensa i garantia dels drets de les persones migrants.

Aquests documents neixen de l’anàlisi i la investigació de les entitats del SJM en territori nacional, així com d’organitzacions i actors rellevants dins de les xarxes en què treballem, principalment en l’àmbit de la Unió Europea amb JRS Europe, perquè les principals decisions en matèria migratòria s’adopten des de Brussel·les.

La nostra tasca, a partir d’aquest posicionament, vol aconseguir una transformació en les polítiques migratòries actuals mitjançant l’anàlisi del marc sociopolític actual i l’elaboració de propostes jurídiques alternatives que garanteixin la dignitat de les persones migrants, i serveixi de protecció i defensa a les més vulnerables.

Comunicats destacats