L’objectiu és posar a l’abast recursos, sigui materials o d’assessorament tècnic, per facilitar la participació social, l’accés a una plena ciutadania, i fomentar la construcció de xarxes de teixit associatiu.

La línia de treball de ciutadania i participació aglutina un seguit d’iniciatives que incideixen en un grau més alt en l’àmbit sociocomunitari local. Amb la idea de generar espais de trobada, formació, enfortiment de xarxes comunitàries, lideratge, oci, foment de l’associacionisme i acompanyament a migrants en els seus processos d’apoderament, les entitats de la xarxa SJM porten a terme diverses activitats en un marc participatiu.