El SJM realitza visites periòdiques a les persones internes en els Centres l’Internament d’Estrangers (CIE) de Madrid, Barcelona, València, Algesires i Tarifa, on constatem la desesperació, el patiment i la vulnerabilitat causats per la incertesa que representa una repatriació imminent, i per les condicions materials en què es produeix la privació de llibertat.

Isla de Las Palomas, Tarifa, Spain. Detention Centre.

Portem a terme actuacions legals estratègiques adreçades a millorar la situació dels intern i a defensar-ne els drets. I publiquem informes anuals a partir de xifres oficials i realitzem visites per fer visible la situació de les persones internades en els centres i generar un debat públic més ampli i profund, a més de proposar alternatives més humanes i dignes.

Documents

Informe CIE 2021. ‘Territori Hostil’

Categories: CIE

Informe CIE 2020: ‘Raó jurídica i desraó política’

Categories: CIE

Informe CIE 2019

Categories: CIE