Anàlisi de la proposta de reforme del Reglament d’Estrangeria.

Al Consell de Ministres de 31 de maig de 2022, es va acordar autoritzar al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions la tramitació administrativa urgent d’un projecte de Reial Decret que modifiqui el Reglament d’Estrangeria. La tramitació urgent implica prescindir d’alguns tràmits (com la consulta pública) i la reducció de terminis d’altres com la informació pública.

Divendres 3 de juny es va obrir el termini d’audiència i d’informació pública per recollir aportacions de la societat civil durant 7 dies hàbils, fins al dilluns 13 de juny. S’ha sotmès a informació pública un projecte de Reial decret que modificaria 18 articles del Reglament d’Estrangeria, acompanyat de la Memòria d’Anàlisi d’Impacte Normativa.

4 IDEES CLAU DE POSICIONAMENT DE SJM SOBRE LA REFORMA:

• Moltes persones continuen estant fora de la normativa: el caràcter utilitarista de les propostes deixa al marge la realitat de la migració forçosa. A més, no s’acaba amb la precarietat existent en aquests sectors, obvia elements d’inclusió social no encaminats a l’ocupació i no preveu la desprotecció que es genera durant els terminis de tramitació administrativa.

• Tracta d’establir procediments d’estrangeria més simples i àgils, encara que amb mesures insuficients per permetre millores a curt termini.

• Amplia i flexibilitza les figures d’arrelament, eliminant algunes barreres i creant una nova figura de regularització.

• Genera itineraris més perllongats i sostenibles de contractació en origen per a una migració legal i segura, encara que circular – centrada en l’ocupació i amb obligació de retorn al país d’origen.

CONSULTA AQUÍ EL POSICIONAMENT COMPLET D’ANÀLISI SOBRE LA REFORMA DEL REGLAMENT D’ESTRANGERIA