Informe Lumen VII: Analitzem les polítiques d’integració i inclusió de la Unió Europea a l’Agenda de Migracions

En aquest setè lliurament dels informes breus Lumen volem aprofundir en les iniciatives que està desenvolupant la Unió Europea dins de la seva Agenda de Migracions per als propers anys.

En concret, analitzem el Pla d’Acció per a la Integració i la Inclusió de la Comissió Europea. Aquest document és un dels instruments que desenvolupen el Pacte Europeu sobre Migració i Asil a la Unió Europea al qual dediquem el primer informe Lumen. La mirada que proposem tracta de posar en context les dues propostes i analitzar els pilars i les grans coordenades del full de ruta per a la migració que s’està construint. A la llum de les dades que ajuden a contrastar-ho, recollim les claus sobre les seves implicacions en termes del relat sobre les migracions, les polítiques específiques i les oportunitats i els desafiaments que ens presenta.

El nou full de ruta de la Unió Europea s’estructura en tres grans eixos: control de fronteres, control de fluxos i impuls de polítiques generals de cohesió social amb suports específics a l’accés a drets per a grups vulnerables específics.

En termes de la narrativa, la defensa de la integració com un compromís bidireccional i que requereix l’aportació de la societat en conjunt ens sembla positiva. Tot i això, reforça la idea d’“un estil de vida europeu” en què els elements de radicalització són un factor exogen que d’alguna manera es produeixen a causa dels efectes de la migració.

El Pla sembla respondre més a la immigració que la UE vol tenir que a la que realment té. La proposta se centra en quatre eixos principals com a elements clau en els processos d’integració: educació, ocupació, salut i habitatge. La realitat dels fluxos migratoris mixtos, de la immigració irregular i de la migració forçosa col·loca les persones migrants en situacions de vulnerabilitat profunda que requereix, no de polítiques i mesures puntuals, sinó de plans integrals.

El marc d’acció té dues implicacions principals. D’una banda, orienta les polítiques i les narratives dels estats membres afectant al final les eines de finançament del treball amb la població migrada. D’altra banda, obre el debat sobre les vies efectives de migració legal on tenim la responsabilitat de participar.