Informe Lumen VI: ‘La vida sense documentació: un camí ple d’obstacles’

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones Migrants, que celebrem el pròxim 18 de desembre, publiquem El sisè lliurament dels informes breus tècnics LUMEN. Aquesta vegada, l’informe, que porta pel títol ‘La vida sense documentació: un camí ple d’obstacles’, aborda el tema de la irregularitat administrativa en què es troben milers de persones estrangeres a Espanya i les situacions de vulnerabilitat i exclusió que han de viure.

La irregularitat (comunament coneguda com «estar sense papers») és una mera situació administrativa, no implica delicte ni té caràcter penal. Pot afectar molts perfils diferents de població migrant i per diversos motius. Algunes  tot just acaben d’arribar a Espanya i veuen acabada la vigència del seu visat, mentre que altres poden portar diversos anys vivint en situacions d’irregularitat prolongada. En aquests casos, moltes persones se veuen abocades a l’economia informal com a forma de sobreviure (amb el risc de patir explotació i abús en les condicions laborals), situacions d’exclusió financera (sense poder obrir comptes bancaris), o viure amb por d’una possible detenció i posterior expulsió.

Per poder accedir a la regularització, la llei contempla la figura de l’arrelament social. Tanmateix, un dels requisits és de difícil compliment, ja que demana un contracte de treball d’una durada no menor a un any. Aquesta circumstància no s’ajusta a la realitat del mercat laboral espanyol, on la precarietat i la temporalitat són molt elevades, especialment en els sectors que ocupen en la seva majoria aquest col·lectiu. A més, els terminis burocràtics per resoldre les sol·licituds de regularització rara vegada es compleixen en els períodes establerts. L’Administració té l’obligació de respondre, però no reconeix els drets de les persones sol·licitants a l’incomplir aquests terminis, una circumstància que es podria resoldre dedicant-hi els recursos adequats.

Les situacions d’irregularitat administrativa comporten un alt grau d’angoixa, desesperació i por a les persones que s’hi troben. La riquesa cultural i socioeconòmica que aporten els nostres veïns i veïnes té un valor incalculable. Per això a SJM estem cridats a acostar-nos a la realitat que pateixen i a defensar els seus drets. Hem de denunciar les situacions de violència i exclusió que pateixen com a conseqüència, en molts casos, de l’impacte de la irregularitat administrativa, i treballar per poder exercir com a ciutadans i ciutadanes de ple dret i viure amb dignitat.