Per la ratificació del Conveni 189

El 16 de juny de 2011 l’Organització Internacional del Treball va adoptar el Conveni 189 sobre el treball decent per a les treballadores i treballadors domèstics. Aquest Conveni busca revertir la històrica injustícia social i de gènere entre la invisibilitat i escàs reconeixement que se li dóna a la feina domèstica i el seu paper fonamental per al desenvolupament, tant en l’àmbit productiu com en el reproductiu.

Des del Servei Jesuïta per Migrants donem suport a la justa reivindicació de les treballadores de la llar i de cures que porten anys lluitant pel reconeixement dels seus drets. La ratificació del Conveni 189 suposaria un pas important per aconseguir el reconeixement del dret a la prestació per desocupació, entre altres drets laborals que són negats a les treballadores de la llar.

A nivell mundial, el 90% de més de 70 milions de treballadores, majoritàriament dones migrants i nenes, exerceixen aquests treballs exposats a diverses formes d’explotació, abusos i violacions dels seus drets humans.

A nivell estatal, una de cada 3 treballadores de la llar viu sota el llindar de la pobresa tot i el seu paper fonamental en l’organització de les cures. Elles suporten els dèficits del nostre sistema d’atenció a la dependència.

El Conveni 189 és vinculant per als estats membres que el ratifiquin i els compromet a equiparar els drets de les treballadores i treballadors domèstics als de la resta de treballadors. D’aquí la importància que té que Espanya el ratifiqui. Tenim l’esperança que les declaracions del Govern d’Espanya d’iniciar el procediment per a la ratificació d’aquest conveni arribin a bon port i es concretin en un període de temps no gaire dilatat.

Si alguna cosa hem après les organitzacions de l’SJM de les dones a qui acompanyem, i s’ha posat més de relleu en el context de la Covid-19, és que el treball de la llar i de les cures és essencial i que cuidar els que cuiden és una causa de justícia.

SIGNATURA PER AQUESTA CAUSA EN VISIBLES.ORG