Proposta per a la Reforma del Reglament d’Estrangeria que garanteixi la inclusió de nens, nenes i joves migrants no acompanyats

ENTITATS I PROFESSIONALS D’INFÀNCIA I MIGRACIONS PROPOSEN UNA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ESTRANGERIA QUE GARANTEIXI EL DRET A DOCUMENTAR DELS NENS I NENES QUE ARRIBEN SOLS A ESPANYA

Aquestes propostes, realitzades en el marc del tràmit de consulta pública obert pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions a principis de febrer, tenen com a única finalitat facilitar a tots els nens i nenes la transició a la vida adulta.

La proposta de modificació que plantegen els professionals i entitats expertes té com a objectiu garantir la plena i efectiva integració en la societat espanyola d’aquests nens, nenes i joves, d’acord amb la legislació nacional i internacional que garanteix la protecció dels Drets Humans, i , en especial, els drets de la infància.

El document presentat se centra en els articles relatius a la identificació, documentació, tramitació i renovació de les autoritzacions de residència i treball dels nens, nenes i adolescents que han arribat sols a Espanya i que han estat sota la guarda i/o tutela de les entitats públiques de protecció de les Ciutats i Comunitats autònomes. Seguint la línia de les recomanacions del Defensor el Poble ja acceptades pel Ministeri, es planteja la necessitat d’una modificació exhaustiva dels articles 196, 197 i 198, i, fent un pas més, es proposen modificacions dels articles 148, 190 i 211 de el mateix text reglamentari.

A més, s’inclouen diverses disposicions transitòries per a l’aplicació retroactiva del Reglament, amb l’objectiu de documentar tots els joves que, si bé van ser menors d’edat des del 1 de gener de 2018 fins a l’actualitat, no van accedir a la seva documentació tot i tenir-hi dret, cosa que els situa en una condició d’exclusió social.

El Reglament actual multiplica tràmits administratius, dilueix responsabilitats entre les diferents administracions i no proporciona respostes àgils i eficaces a les necessitats reals d’aquests nens i nenes. La manca d’autorització de treball automàtica per als joves migrants en edat laboral, les exigències al sector empresarial i als joves per a la tramitació de la seva autorització de treball i posterior contractació, la vigència de tan sols un any de la targeta de residència dels menors tutelats i els obstacles per a la seva renovació, les dificultats en l’obtenció de les cèdules d’inscripció i la disparitat de criteris a nivell provincial per a la seva tramitació i el no reconeixement de la validesa dels documents d’identitat dels nens i nenes expedits per les Autoritats dels seus països d’origen, són algunes de les qüestions que han abocat la infància i joventut a la més absoluta indefensió.

CONSULTA AQUÍ LA NOTA DE PREMSA AMB TOTES LES PROPOSTES

CONSULTA AQUÍ EL DOCUMENT COMPLET DE PROPOSTES DE REFORMA RLOEX